Painting / Nozzle kits

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 836R

H2002005 : Ø 0,5 mm
H2002010 : Ø 1 mm

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 555R

100116 : Ø 1,6 mm
100118 : Ø 1,8 mm
100120 : Ø 2 mm
100125 : Ø 2,5 mm

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 535R

210118 : Ø 1,8 mm
210120 : Ø 2 mm
210125 : Ø 2,5 mm

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 515R - 515RC

H8812016: Ø 1.6 mm
H8812018: Ø 1.8 mm
H8812020: Ø 2 mm
H8812025: Ø 2.5 mm

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 505R - 505RC

W772018 : Ø 1,8 mm
W772020 : Ø 2 mm
W772025 : Ø 2,5 mm

Kits

Nozzle Kits for spray guns: 205V - 203VR

9902015 : Ø 1,5 mm

9902018 : Ø 1,8 mm